Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΩΝ STUDIO 20.Ιουλ.2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ4/2020 – ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 09.Ιουλ.2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΤΡΙΩΝ (3) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΤΥΠΟΥ BROADCAST, ΤΡΙΩΝ (3) ΟΘΟΝΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΞΙ (6) ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ 09.Ιουλ.2020
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣME3/2020 ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 09.Ιουλ.2020
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣME2/2020 ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 09.Ιουλ.2020
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣME1/2020 ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 09.Ιουλ.2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΘΕ 01.Ιουλ.2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TV100 ΤΗΣ ΔΕΠΘΕ 30.Ιουν.2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 30.Ιουν.2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 30.Ιουν.2020