Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση δαπάνης για την ανάθεση προμήθειας γνήσιων μελανιών, toner, γραφίτη-τυμπάνου των εκτυπωτών της ΔΕΠΘΕ, π.δ. 7.642,07€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για το έτος 2021 15.Ιουν.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την ανάθεση προμήθειας μπαταριών, συσσωρευτών και φορτιστών, π.δ. 3.509,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 15.Ιουν.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την ανάθεση προμήθειας εξαρτημάτων και υλικών υποστήριξης της υπολογιστικής υποδομής της ΔΕΠΘΕ, π.δ. 12.412,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 15.Ιουν.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την ανάθεση υπηρεσίας επανελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για τις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΘΕ, π.δ. 4500,000€ συμπεριλαμβ. Φ.Π.Α.24% 11.Ιουν.2021
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ2/2021 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 106 08.Ιουν.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση δαπάνης για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της πληροφοριακής και οπτικοακουστικής υποδομής της ΔΠΕΘΕ, π.δ. 19.939,20€ συμπερ. Φ.Π.Α. 24% για 1 έτος 28.Μάιος.2021
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1/2021 ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΗΣ 101, 102, 103, 104, 105 25.Μάιος.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση δαπάνης για την ανάθεση προμήθειας υποδομής αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και παρελκομένων για τις ανάγκες υποστήριξης του προγράμματος TV100 20.Μάιος.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση δαπάνης για την ανάθεση προμήθειας προϊόντων μακιγιάζ, αναλώσιμων μακιγιάζ, ειδών ατομικής προστασίας και ειδών ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΠΘΕ 20.Μάιος.2021
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας συστήματος μίξης εικόνας/ήχου και παρελκόμενων, για τις ανάγκες ζωντανής παραγωγής προγράμματος TV100 της ΔΕΠΘΕ, π.δ. 55.539,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 07.Μάιος.2021