ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1200-1400 κ.ε.

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια ενός (1) ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1200-1400cc με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.