Οργανόγραμμα

Γενικός Διευθυντής
Γιάννης Θ. Κεσσόπουλος
Γραφείο Τύπου & Social Media
Δέσποινα Αυγερίδου
 
Εμπορικό τμήμα
Ελένη Γάκη
Κόνυ Αλμπάνη
Κωνσταντίνα Καρυοφίλλη
Χορηγίες Επικοινωνίας
Αφροδίτη Αργυροπούλου
 
Τεχνική Διεύθυνση (αν.)
Ζάχος Σαμολαδάς
 
Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Ευστρατία Παλπάνα
 
Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας
Ουρανία Χαριτίδου
 
Προϊσταμένη Διοίκησης
Χριστίνα Φράγκου
Διευθυντής Τηλεόρασης
Τάσος Ρέτζιος
Τμήμα Προγράμματος Τηλεόρασης
Νίκος Μεζερίδης
Τμήμα Εξωτερικών Μεταδόσεων
Θανάσης Καρούλης
 
 
Διευθυντής Ραδιοφωνίας
Βασίλης Κοντογουλίδης
Τμήμα Προγράμματος Ραδιοφωνίας
Πόλυς Μαυρόπουλος
Εθελοντικό Ραδιόφωνο 100,6
Ναυσικά Γκράτσιου