Οργανόγραμμα

Γενικός Διευθυντής
Γιάννης Θ. Κεσσόπουλος
Γραφείο Τύπου & Social Media
Δέσποινα Αυγερίδου
 
Εμπορικό τμήμα
Ελένη Γάκη
Κόνυ Αλμπάνη
Αλεξάνδρα Δημητρίου
Κωνσταντίνα Καρυοφίλλη
Χορηγίες Επικοινωνίας
Αφροδίτη Αργυροπούλου
 
Τεχνική Διεύθυνση
 
Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Ευστρατία Παλπάνα
 
Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας
Ουρανία Χαριτίδου
 
Προϊσταμένη Διοίκησης
Χριστίνα Φράγκου
Διευθυντής Τηλεόρασης
-
Τμήμα Προγράμματος
Ζάχος Σαμολαδάς
Τμήμα Εξωτερικών Μεταδόσεων
Θανάσης Καρούλης
 
 
Διευθυντής Ραδιοφωνίας
Βασίλης Κοντογουλίδης
Τμήμα Προγράμματος Ραδιοφωνίας
Πόλυς Μαυρόπουλος
Εθελοντικό Ραδιόφωνο 100,6
Ναυσικά Γκράτσιου