Αντίγραφα προγράμματος TV100

Χορήγηση αποσπασμάτων εκπομπών

Για την δημιουργία τηλεοπτικού αντιγράφου πρέπει να συμπληρωθεί η ειδική φόρμα που επισυνάπτεται σε αρχείο (word) και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τομέα Προγράμματος [email protected]

Επισύναψη: