ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια αναλώσιμων (μπαταρίες, φωτογραφικά είδη) αναλωσίμων οπτικοακουστικών ειδών, εργαλείων μικρής διάρκειας και χρήσης και παρελκόμενων αναλώσιμων για την κάλυψη αναγκών αναλώσιμων εξοπλισμού, μπαταριών, φορτιστών, φωτογραφικών ειδών και αναλωσίμων απαραίτητων για την λειτουργία των τμημάτων παραγωγής της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, και της Τεχνικής Διεύθυνσης της Δ.Ε.Π.Θ.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.