ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην μίσθωση ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού, τηλεοπτικού προγράμματος για το 2024 παραγωγής Ελλάδας, Ε.Ε. και τρίτων χωρών για την κάλυψη αναγκών τηλεοπτικού προγράμματος της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100 στο πρώτο εξάμηνο του 2024 στις ακόλουθες ενότητες: α). Ελληνικό Πρόγραμμα : • Ταινίες Ελληνικού κινηματογράφου β). Ξένο Πρόγραμμα 1. Κινηματογραφικές ταινίες Ε.Ε. χωρών εκτός Ε.Ε. και θεματικές ταινίες 2. Σειρές τεκμηρίωσης 3. Παιδικό πρόγραμμα (σειρές animation, επιμορφωτικές) 4. Τηλεοπτικές Σειρές Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.