ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.)του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην ασφάλιση πέντε (5) υπηρεσιακών οχημάτων εκ των οποίων τέσσερα (4) επιβατικά Ι.Χ. και ένα (1) φορτηγό) για ένα (1) έτος με π.δ. 1.796,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.