Προμήθεια επαναφορτιζόμενων καρτών σίτισης και καρτών παροχής ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια επαναφορτιζόμενων καρτών σίτισης και καρτών παροχής ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 110 δικαιούχους εργαζομένους της ΔΕΠΘΕ διαφόρων ειδικοτήτων α)σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΕΣΣΕ. β) κατόπιν της υπ.αριθμ. 63/2023 ΑΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η υπ.αριθμ. 1881/23.8.2023 υπογεγραμμένη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και της υπ.αριθμ. 91/7.9.2023 ΑΔΣ σχετικά με την «Εφαρμογή της υπογεγραμμένης Συλλογικής Σύμβασης» με την οποία δόθηκε εντολή για την εφαρμογή της. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.