ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών Η/Υ για την αντικατάσταση παλαιών μονάδων Η/Υ με στόχο των εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της εταιρείας. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 12/03/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, T.K. 54621, 6ος όροφος. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή ταχυδρομικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος). Παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο