Ανακοινώσεις

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας συστήματος μίξης εικόνας/ήχου και παρελκόμενων, για τις ανάγκες ζωντανής παραγωγής προγράμματος TV100 της ΔΕΠΘΕ, π.δ. 55.539,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 07.Μάιος.2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2021 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ 06.Μάιος.2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2021 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 16.Απρ.2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία παροχής ραδιοφωνικού προγράμματος,για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ραδιοφώνου FM100 της ΔΕΠΘΕ 14.Απρ.2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια περιεχομένου (εξωτερικές παραγωγές – συμπαραγωγές) για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης της ΔΕΠΘΕ 02.Οκτ.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση υπηρεσίας ετήσιας ασφάλισης περιουσίας της ΔΕΠΘΕ και της αστικής ευθύνης της έναντι τρίτων, με προϋπολογισμό δαπάνης 7.605,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων 01.Οκτ.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση υπηρεσιών απολύμανσης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της ΔΕΠΘΕ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 456,24€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 30.Σεπ.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αντισηπτικού διαλύματος χεριών ατομικής υγιεινής και απολυμαντικού σπρέυ επιφανειών για τις ανάγκες της ΔΕΠΘΕ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 392,03€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% 30.Σεπ.2020
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣMΕ5/2020 ΔΕ ΜΟΝΤΕΡ ΚΑΙ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ 25.Σεπ.2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “ΔΥΟ (2) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ” 21.Σεπ.2020
  •  
  • 1 από 12
  • >>