Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια περιεχομένου (εξωτερικές παραγωγές – συμπαραγωγές) για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης της ΔΕΠΘΕ 02.Οκτ.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση υπηρεσίας ετήσιας ασφάλισης περιουσίας της ΔΕΠΘΕ και της αστικής ευθύνης της έναντι τρίτων, με προϋπολογισμό δαπάνης 7.605,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων 01.Οκτ.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση υπηρεσιών απολύμανσης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της ΔΕΠΘΕ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 456,24€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 30.Σεπ.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αντισηπτικού διαλύματος χεριών ατομικής υγιεινής και απολυμαντικού σπρέυ επιφανειών για τις ανάγκες της ΔΕΠΘΕ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 392,03€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% 30.Σεπ.2020
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣMΕ5/2020 ΔΕ ΜΟΝΤΕΡ ΚΑΙ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ 25.Σεπ.2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “ΔΥΟ (2) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ” 21.Σεπ.2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣME4/2020 ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 05.Σεπ.2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ5/2020–1535 ΔΕ ΜΟΝΤΕΡ ΚΑΙ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ 02.Σεπ.2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΘΟΝΩΝ STUDIO 21.Ιουλ.2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ LTO5 20.Ιουλ.2020
  •  
  • 1 από 11
  • >>