Ανακοινώσεις

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1/2021, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 105 05.Αυγ.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση δαπάνης για την ενοικίαση Μονάδας Εξωτερικών Μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας (HD) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης – ΔΕΠΘΕ π.δ. 22.320 ευρώ 18.Ιουν.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την προμήθεια τηλεφωνικών υβριδίων για το έτος 2021, π.δ. 6.324,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 18.Ιουν.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση υπηρεσίας παραγωγής και συμπαραγωγής περιεχομένου (εξωτερικές παραγωγές – συμπαραγωγές) για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης του 2ου εξαμήνου του 2021, π.δ.55.000€ συμπ.ΦΠΑ 18.Ιουν.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση δαπάνης για την ανάθεση προμήθειας γνήσιων μελανιών, toner, γραφίτη-τυμπάνου των εκτυπωτών της ΔΕΠΘΕ, π.δ. 7.642,07€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για το έτος 2021 15.Ιουν.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την ανάθεση προμήθειας μπαταριών, συσσωρευτών και φορτιστών, π.δ. 3.509,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 15.Ιουν.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την ανάθεση προμήθειας εξαρτημάτων και υλικών υποστήριξης της υπολογιστικής υποδομής της ΔΕΠΘΕ, π.δ. 12.412,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 15.Ιουν.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την ανάθεση υπηρεσίας επανελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για τις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΘΕ, π.δ. 4500,000€ συμπεριλαμβ. Φ.Π.Α.24% 11.Ιουν.2021
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ2/2021 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 106 08.Ιουν.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση δαπάνης για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της πληροφοριακής και οπτικοακουστικής υποδομής της ΔΠΕΘΕ, π.δ. 19.939,20€ συμπερ. Φ.Π.Α. 24% για 1 έτος 28.Μάιος.2021
  •  
  • 1 από 13
  • >>