Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση δαπάνης για την ανάθεση υπηρεσίας παραγωγής και συμπαραγωγής περιεχομένου (εξωτερικές παραγωγές – συμπαραγωγές) για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης. 29.Νοε.2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ1/2021 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 19.Νοε.2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3/2021 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Η/Υ 29.Οκτ.2021
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1/2021, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 105 05.Αυγ.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση δαπάνης για την ενοικίαση Μονάδας Εξωτερικών Μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας (HD) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης – ΔΕΠΘΕ π.δ. 22.320 ευρώ 18.Ιουν.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την προμήθεια τηλεφωνικών υβριδίων για το έτος 2021, π.δ. 6.324,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 18.Ιουν.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση υπηρεσίας παραγωγής και συμπαραγωγής περιεχομένου (εξωτερικές παραγωγές – συμπαραγωγές) για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης του 2ου εξαμήνου του 2021, π.δ.55.000€ συμπ.ΦΠΑ 18.Ιουν.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση δαπάνης για την ανάθεση προμήθειας γνήσιων μελανιών, toner, γραφίτη-τυμπάνου των εκτυπωτών της ΔΕΠΘΕ, π.δ. 7.642,07€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για το έτος 2021 15.Ιουν.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την ανάθεση προμήθειας μπαταριών, συσσωρευτών και φορτιστών, π.δ. 3.509,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 15.Ιουν.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την ανάθεση προμήθειας εξαρτημάτων και υλικών υποστήριξης της υπολογιστικής υποδομής της ΔΕΠΘΕ, π.δ. 12.412,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 15.Ιουν.2021
  •  
  • 1 από 13
  • >>