Διοικητικό Συμβούλιο

Η Δ.Ε.Π.Θ.Ε. διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου – καθώς και ο/η Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος – ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ. του άρθρου 3 του ΠΔ/τος 25/15-1-1988, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π.Θ.Ε., πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης, ένα (1) είναι εκπρόσωπος της ΕΣΗΕΜ-Θ και ένα (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων, ενώ α υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει κατά μέσο όρο δύο (2) φορές το μήνα και χρέη γραμματέως εκτελεί η Χριστίνα Φράγκου.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βεϊζαδές Απόστολος 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κούπκας Μιχάλης Δημοτικός Σύμβουλος

 

ΜΕΛΗ

Γάκης Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος

Ζεϊμπέκης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος

Τρεμόπουλος Μιχάλης Δημοτικός Σύμβουλος

Διαμαντάκης Βασίλειος Λαϊκό μέλος

Νικηφόρος Δημήτριος Λαϊκό μέλος

Σδούγγος Νικόλαος Λαϊκό μέλος
 
Μιμηκοπούλου Κέλλυ Λαϊκό μέλος
 
Λεπίδου Ραλλιώ Εκπρόσωπος ΕΣΗΕΜ-Θ
 
Κατσιάνης Γεώργιος-Δημοσιογράφος Εκπρόσωπος Εργαζομένων Δ.Ε.Π.Θ.Ε.