Εκπαίδευση

Τα ντοκυμαντέρ της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης ως εκπαιδευτικό υλικό για την ιστορία και τον πολιτισμό
 
2. Επιλέξτε την playlist «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (παραγωγές)»
3. Μπορείτε να επιλέξετε την εκπομπή ανάλογα με το θέμα και το περιεχόμενο
 
*Τα αναρτημένα link είναι ενδεικτικά, η επιλογή ανήκει στους εκπαιδευτικούς. Μπορείτε να επιλέξετε
παραγωγή από οποιαδήποτε playlist.
 
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να στέλνετε mail με το ερώτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση