Προμήθεια συστημάτων ζωντανών μεταδόσεων

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια : • ενός συστήματος ζωντανών μεταδόσεων με τεχνολογία 5G/4G (φορητή μονάδα) • ενός ζεύγους κωδικοποιητή αποκωδικοποιητή με δυνατότητες ASI/mpg/SRT/SDI/DVDB για την κάλυψη των αναγκών ζωντανών συνδέσεων, τον πλεονασμό στην δυνατότητα εξωτερικών μεταδόσεων για τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, συστήματα ζεύξεων και πολυπλεκτών για την κάλυψη αναγκών κωδικοποίησης τηλεοπτικού σήματος, καθώς οι εξωτερικές μεταδόσεις έχουν αυξηθεί. Οι ανωτέρω προμήθειες συστημάτων αποτυπώνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΠΘΕ (αρ. Μελέτης 2/2023, αρ. Πρωτ. 697/08-03-2023. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.