Διαφημιστείτε

Διαφημιστείτε στα Δημοτικά ΜΜΕ (TV100 & FM100) του Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα στελέχη του Τμήματος Προβολής και Marketing της ΔΕΠΘΕ, τα οποία θα σας προτείνουν το πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής που αντιστοιχεί στις ανάγκες σας.

Κόνυ Αλμπάνη
Εξυπηρέτηση Πελατών
τηλ. 2316 010 717 (ή 2310 261100 με εσωτερικό 302)
[email protected]

Ελένη Γάκη
Marketing Executive
τηλ. 2316 010716 (ή 2310 261100 με εσωτερικό 301)
[email protected]

Κωνσταντίνα Καρυοφίλλη
Υπεύθυνη Προγραμματισμού και Τιμολόγησης
τηλ. 2316 010718 (ή 2310 261100 με εσωτερικό 303)
[email protected]