ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει σε ανάθεση αναφορικά με το ετήσιο προγραμματισμένο service 2 Ι.Χ. οχημάτων της προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ακινητοποίησή τους γεγονός που θα καθιστούσε δυσχερή τη λειτουργία της εφόσον τα οχήματα αυτά είναι καθημερινά εκτεθειμένα στο οδικό αλλά και προληπτικά προκειμένου να προληφθούν τυχόν βλάβες τους. Το ετήσιο service αφορά τα Ι.Χ. : Νissan Almera, έτους κατασκευής 2005, Nisssan Trida, έτους κατασκευής 2008 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 28/ 4/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, T.K. 54621, 6ος όροφος, κα Σαλώνη, τηλ.: 2310261100. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή ταχυδρομικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.