Πληροφορίες - Επικοινωνία

Δ.Ε.Π.Θ.Ε.
Νικ. Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη 54621

Τηλεφωνικό Κέντρο(+30) 2310 261100
Οικονομική Υπηρεσία(+30) 2310 261100

Αίθουσα Σύνταξης
[email protected]
Γραφείο Προγράμματος
τηλ. (+30) 2316 010724 (εσωτ. 511)
[email protected]

 

Σύνταξης
[email protected]
Γραφείο Προγράμματος
τηλ. (+30) 2316 010731 (εσωτ. 602)