Πληροφορίες - Επικοινωνία

Δ.Ε.Π.Θ.Ε.
Νικ. Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη 54621

τηλ.(+30) 2310 261100
fax.(+30) 2310 286569

 

Σύνταξη
[email protected]
Γραφείο Προγράμματος
τηλ. (+30) 2316 010724 (εσωτ. 511)
[email protected]

 

Σύνταξη
[email protected]
Γραφείο Προγράμματος
τηλ. (+30) 2316 010731 (εσωτ. 602)