Χορηγίες επικοινωνίας

Τα Δημοτικά ΜΜΕ Χορηγοί Επικοινωνίας 

Μια από τις βασικές επιδιώξεις της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας – ΔΕΠΘΕ, είναι η υποστήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της επιστημονικής έρευνας, ιδίως στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία.
Οι ενδιαφερόμενοι για χορηγία επικοινωνίας μπορούν να καταθέσουν αίτημα στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΘΕ συμπληρώνοντας τα στοιχεία στην ηλεκτρονική φόρμα που θα υπάρχει παρακάτω. Το αίτημα τους θα αξιολογηθεί από τη ΔΕΠΘΕ.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη τις παρακάτω πληροφορίες:
1. Το αίτημα πρέπει να αποστέλλεται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν της πραγματοποίηση της διοργάνωσης. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται.
2. Η διαθέσιμη φόρμα θα υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους μετά την απαραίτητη συμπλήρωση όλων των διαθέσιμων πεδίων. Η σωστή αναγραφή των στοιχείων βρίσκεται στην απόλυτη ευθύνη των ενδιαφερομένων.
3. Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά εκδήλωση θεατρική, μουσική ή οποιαδήποτε άλλη παράσταση, απαραίτητη προϋπόθεση έγκρισης της χορηγίας επικοινωνίας είναι η παραχώρηση των δικαιωμάτων μαγνητοσκόπησης/ηχογράφησης της εκδήλωσης καθώς και μετάδοσής της από τα Μέσα της ΔΕΠΘΕ.
4. Η παραγωγή των σχετικών με την εκδήλωση τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών διαφημιστικών μηνυμάτων (spots) γίνεται από τους διοργανωτές της εκδήλωσης και πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την ΔΕΠΘΕ.

Μετά το κατέβασμα στον Η/Υ και την συμπλήρωσή της, η ηλεκτρονική φόρμα (αρχείο Word) θα αποστέλλεται στο email: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στην συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας μπορείτε να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα: 2310-261100 και 2316-010734 (Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00), κ. Αφροδίτη Αργυροπούλου.