Ανασκόπηση 2020: Ματιές στη χρονιά που πέρασε (Δημότης Online)

Κατάλληλο για όλους

Η ανασκόπηση που έγινε για το 2020.   

Επιμέλεια – παρουσίαση: Παναγιώτης Κρινής, Βίκυ Δήμου.