Πολιτικές Αφηγήσεις και Περιηγήσεις

Βαγγέλης Πλάκας
Κατάλληλο για όλους
Κάθε 2η Παρασκευή στις 21:00@TV100

Συνεντεύξεις πολιτικών προσώπων για την προσωπική και την πολιτική τους πορεία οι οποίες γυρίζονται σε συμβολικά για αυτήν σημεία της Θεσσαλονίκης. 

Επιμέλεια – παρουσίαση
Βαγγέλης Πλάκας
Οργάνωση παραγωγής
Φωτεινή Δημοπούλου
Μοντάζ
Αλεξάνδρα Νικολούδη