Μεγάλα Παγκόσμια Μυστήρια (Worlds Greatest Mysteries)

Κατάλληλο για όλους
Κάθε μέρα στις 06:[email protected]

Τι συμβαίνει πραγματικά γύρω από αυτά τα περιστατικά, είναι τελικά ανθρώπινοι μύθοι ή μήπως υπάρχουν σε ορισμένα τουλάχιστον από αυτά επιστημονικά αποδεδειγμένες εξηγήσεις. Η σειρά ασχολείται με μερικά από τα σημαντικότερα από αυτά τα γεγονότα, που σφράγισαν την εποχή τους και σηματοδότησαν, αλλαγές πορείας του ανθρώπινου είδους, που μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί πειστικές εξηγήσεις.