Έξυπνη οικονομία

Γιώργος Κατσιάνης
Κατάλληλο για όλους
Τρίτη στις 18:[email protected]

Στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, η οικονομία, η τεχνολογία, η έρευνα και η καινοτομία παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τις θέσεις τους για τις νεότερες εξελίξεις γύρω από τα ζητήματα αυτά, καταθέτουν οι ειδικοί στον Γιώργο Κατσιάνη. Συνεντεύξεις, ειδήσεις και νέα γύρω από την οικονομία, τις νέες τεχνολογίες και το επιχειρείν.

Επιμέλεια-Παρουσίαση
Γιώργος Κατσιάνης