Ζώα που Μοιάζουν τους Ανθρώπους - Υιοθεσία (Ντοκιμαντέρ Πανίδα)

Κατάλληλο για όλους

Τα πρωτεύοντα θηλαστικά αποδεικνύεται ότι μας μοιάζουν πολύ περισσότερο απ' ότι πιστεύαμε μέχρι σήμερα. ΄Όπως τα παιδιά μας, έτσι και τα νεαρά θηλαστικά μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι και όταν στερούνται της δυνατότητας να παίξουν γίνονται δυσλειτουργικοί ενήλικες.