Συσκευές και Τεχνικές Μαγνητοσκόπησης (Ντοκιμαντέρ Πανίδα)

Κατάλληλο για όλους

Οι εικονολήπτες χρησιμοποιώντας ειδικές συσκευές εντόπισης των τζάγκουαρ και περιμένοντας πολλές φορές μέχρι και 72 ώρες μέσα σε σπηλιές, προκειμένου να μην χάσουν τίποτα από τις κινήσεις τους, μας μεταφέρουν τη ζωή και τη συμπεριφορά των ιαγουάρων. Των ζώων που λατρεύονται σαν Θεοί από τους κατοίκους των δασών.