Η Τεχνολογία της Φύσης - Ενέργεια (Ντοκιμαντέρ Πανίδα)

Κατάλληλο για όλους

Για παράδειγμα στο επεισόδιο αυτό οι επιστήμονες παρατηρούν με πολύ αναλυτικό τρόπο, το σύμπλεγμα των στοών σε μια φωλιά τερμιτών, τα συμπεράσματα που βγαίνουν είναι πολλά και χρήσιμα. Έτσι θα μπορέσει ο άνθρωπος στο μέλλον να κατασκευάσει ψηλά οικοδομήματα που θα είναι αυτόνομα ενεργειακά με την βοήθεια του ανέμου.