Σύγκρουση και Αντίσταση (Η Τέχνη στους Αιώνες (Art Through Time))

Κατάλληλο για όλους

Σ’ όλη την Ιστορία κάποιοι προσπάθησαν να ελέγξουν τις ζωές τους και τις ζωές άλλων. Η οπτική τέχνη έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να δείξει αυτή τη σύγκρουση και την αντίσταση. Επίσης χρησιμοποιήθηκε για να δείξει προσωπικές απόψεις στην πολιτική, τον πόλεμο, τις κοινωνικές ανεπάρκειες και τις ανθρώπινες καταστάσεις.