Συγγραφή (Η Τέχνη στους Αιώνες (Art Through Time))

Κατάλληλο για όλους

Οι λέξεις και τα σύμβολα είναι αντικείμενα, άνθρωποι, μέρη μέχρι ασαφείς ιδέες, αισθήματα και θεωρίες. Δεδομένου αυτού, είναι αυτονόητο ότι τα όρια ανάμεσα στις λέξεις είναι ασαφή. Από την αρχή του πολιτισμού η σχέση ανάμεσα στο γραπτό λόγο και τις εικόνες έχουν παράγει ιδέες. Επίσης έχει επηρεάσει αναρίθμητους καλλιτέχνες σ’ όλο τον κόσμο.