Το Σώμα (Η Τέχνη στους Αιώνες (Art Through Time))

Κατάλληλο για όλους

Από τη ζωγραφική στη γλυπτική, το κορμί έχει πρωταγωνιστήσει επαρκώς στις δημιουργικές εκφράσεις σ’ όλες σχεδόν τις κουλτούρες από την αρχή του πολιτισμού. Διαμέσου της τέχνης, το κορμί γίνεται ένας τόπος για να δείξει την ταυτότητα του καθενός, να κατασκευάσουν τα γένη και τα ιδεώδη του γένους, να διαπραγματευτεί τη δύναμη και να πειραματιστεί με την φύση της έκφρασης.