Κοσμοθεωρία και Πίστη (Η Τέχνη στους Αιώνες (Art Through Time))

Κατάλληλο για όλους

Σε όλες τις κουλτούρες, οι άνθρωποι προσπαθούν να καταλάβουν τον λόγο της ύπαρξης και θέσης τους στον κόσμο. Η τέχνη μπορεί να είναι ένα μέσο όχι μόνο για την καταγραφή πνευματικών πεποιθήσεων αλλά και για τη δημιουργία μύθων, καθορίζοντας το βασίλειο των θνητών και αθανάτων, την επαφή με τους προγόνους μας, ελκύει τις δυνάμεις του καλού και απωθεί αυτές του κακού.