Αντικρουόμενες κουλτούρες (Η Τέχνη στους Αιώνες (Art Through Time))

Κατάλληλο για όλους

Σε όλη την Ιστορία, οι οικονομικές ανάγκες, οι επιθυμίες υλικών και οι πολιτικές φιλοδοξίες, έφεραν σε επαφή, ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες και κοινότητες, πολλές φορές από μεγάλες αποστάσεις. Οι συγκρούσεις και οι συνεταιριστικές προσπάθειες έφεραν την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών. Στις εικαστικές τέχνες, έχουν δημιουργηθεί αντιπαραθέσεις, υβριδικά στυλ, καινοτόμες μορφές και η επανερμηνεία των παραδοσιακών σημείων και συμβόλων.