"Γαλλία: ταξίδι στον βασιλιά ήλιο" (Τhe Greatest Journeys on Earth(Τα Μεγάλα Ταξίδια στη Γη))

.