ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση μικτής παραγωγής (συμπαραγωγής) ή και εξωτερικής παραγωγής ενημερωτικού/πολιτιστικού/αθλητικού/ κοινωνικού χαρακτήρα περιεχομένου για την κάλυψη της ανάγκης παραγωγής περιεχομένου του τηλεοπτικού προγράμματος της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο