ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην μίσθωση ψυχαγωγικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και παιδικού τηλεοπτικού προγράμματος για το 2023 για την κάλυψη αναγκών τηλεοπτικού προγράμματος της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100 στις ακόλουθες ενότητες: α). Ελληνικό Πρόγραμμα : • Ταινίες Ελληνικού κινηματογράφου β). Ξένο Πρόγραμμα 1. Κινηματογραφικές ταινίες Ε.Ε. και τρίτων χωρών και θεματικές ταινίες 2. Σειρές τεκμηρίωσης 3. Παιδικό πρόγραμμα (σειρές animation, επιμορφωτικές) 4. Τηλεοπτικές Σειρές Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τη Δευτέρα 3 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, T.K. 54621, 6ος όροφος, κα Σαλώνη, τηλ.: 2310261100. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή ταχυδρομικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected](το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο