ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση μίσθωσης τερματικού μικροκυματικής δορυφορικής ζεύξης και υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος μέσω μικροκυματικού δορυφορικού κυκλώματος ευρυζωνικής σύνδεσης για την κάλυψη της ανάγκης μεταφοράς τηλεοπτικού σήματος για την κάλυψη εξωτερικών μεταδόσεων ενημερωτικού, ψυχαγωγικού, πολιτιστικού και αθλητικού ενδιαφέροντος για το 2023. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 03/03/202 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, T.K. 54621, 6ος όροφος, κα Σαλώνη, τηλ.: 2310261100. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή ταχυδρομικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.