ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΘΟΝΩΝ STUDIO

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια υλικών οπτικοακουστικής σύνδεσης οθονών studio.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00.