ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ LTO5

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια φυσιγγίων LTO5.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00.