Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης μονάδας δορυφορικής σύνδεσης και δορυφορικών κυκλωμάτων

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην μίσθωση μονάδας δορυφορικής μετάδοσης και ενοικίασης δορυφορικών κυκλωμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών παραγωγής της τρέχουσας τηλεοπτικής περιόδου (πολιτικά γεγονότα μικρών απαιτήσεων, μουσικές εκδηλώσεις κλπ) από χώρο που δεν έχει οπτική επαφή με τις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΘΕ. Η ενοικίαση θα γίνεται κατά περίσταση και με βάση τις ανάγκες παραγωγής.