ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΩΝ STUDIO

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια υλικών σύνδεσης φωτών studio.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00.