ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΘΟΝΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια τριών (3) οθονών μεγάλων διαστάσεων +75” τεχνολογίας 4Κ/UHD-ευρείας θέασης για την χρήση τους ως μέρος κατασκευής των νέων σκηνικών στο στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00.

Λόγω της πανδημίας του CoViD-19 οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.