Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια περιεχομένου (εξωτερικές παραγωγές – συμπαραγωγές) για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης της ΔΕΠΘΕ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια περιεχομένου με τη μορφή εξωτερικών παραγωγών, αναθέσεων ή συμπαραγωγών.

Η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνει κάθε μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης μέχρι την Τετάρτη 7/10/2020 και ώρα 11:00 μμ. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]