Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναβάθμισης μέσων και εξοπλισμού εξυπηρέτησης υπηρεσιών αποθήκευσης ψηφιακής πληροφορίας

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια αναβάθμισης μέσων και εξοπλισμού εξυπηρέτησης υπηρεσιών αποθήκευσης ψηφιακής πληροφορίας για την κάλυψη αναγκών πλεονασμού και επέκτασης του υφιστάμενου υλικού της Δημοτικής Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00