ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΑΔΕΙΏΝ ΧΡΉΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΑΠΌ ΙΟΎΣ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού προστασίας από ιούς για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ).