ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΘΕ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΩΣ 13-4-2020

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης και ανάπτυξης της πληροφοριακής και οπτικοακουστικής υποδομής της.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση.