ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ HEAD-END ΤΗΣ DIGEA

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην μίσθωση τηλεοπτικού κυκλώματος οπτικών για την εφεδρική όδευση του προγράμματος της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100 στο master της DIGEA.