Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση υπηρεσίας ετήσιας ασφάλισης περιουσίας της ΔΕΠΘΕ και της αστικής ευθύνης της έναντι τρίτων, με προϋπολογισμό δαπάνης 7.605,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της ετήσιας ασφάλισης περιουσίας της και της αστικής ευθύνης της έναντι τρίτων.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00.