Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση δαπάνης για την ανάθεση προμήθειας προϊόντων μακιγιάζ, αναλώσιμων μακιγιάζ, ειδών ατομικής προστασίας και ειδών ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΠΘΕ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας προϊόντων μακιγιάζ, αναλώσιμων μακιγιάζ, ειδών ατομικής προστασίας και ειδών ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος μακιγιάζ της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100, με προϋπολογισμό δαπάνης 12.697,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%”, για το έτος 2021.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Τρίτη 25 Μαϊου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ.