Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση δαπάνης για την ανάθεση προμήθειας υποδομής αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και παρελκομένων για τις ανάγκες υποστήριξης του προγράμματος TV100

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας υποδομής αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και παρελκομένων για τις ανάγκες υποστήριξης του προγράμματος TV100, π.δ. 24.180,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για το έτος 2021.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Τρίτη 25 Μαϊου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ.