ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΜ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια της υπ.Αριθμ.95/29-8-2022 απόφασης (ΑΔΑ:ΨΗΡ8ΟΡΣΔ-ΤΤ2)του ΔΣ της ΔΕΠΘΕ επαναλαμβάνει την διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της Μονάδας Εξωτερικών Μεταδόσεων (ΟBVan) της Δημοτικής Τηλεόρασης ΘεσσαλονίκηςTV100,της ΔΕΠΘΕ, διότι απέβη άγονη λόγω μη κατάθεσης προσφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο