«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανάθεσης υπηρεσιών αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της Μονάδας Εξωτερικών Μεταδόσεων ΟΒ VAN-TV100 της ΔΕΠΘΕ»

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της Μονάδας Εξωτερικών Μεταδόσεων (ΟB Van) της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100,της ΔΕΠΘΕ. Το εν λόγω όχημα θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών των εξωτερικών μεταδόσεων της ΔΕΠΘΕ σε τηλεοπτικές παραγωγές, όπως αθλητικά,καλλιτεχνικά, θεατρικά και μουσικά προγράμματα, πολιτικά γεγονότα κλπ.

Παρακαλώ ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο