ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια τηλεοπτικών δεκτών, οθόνες υπολογιστών και έγχρωμων οθονών (tv monitors) για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΠΘΕ. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 23/03/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, T.K. 54621, 6ος όροφος, κα Σαλώνη, τηλ.: 2310261100. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή ταχυδρομικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο