ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά : την προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου βενζινοκίνητου επιβατικού οχήματος 1.200-1400κ.ε. και ιπποδύναμης κατ’ ελάχιστον 90Hp για την κάλυψη των αναγκών κίνησης και μεταφοράς προσωπικού της Δημοτικής Τηλεόρασης TV100 και του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης FM100 της ΔΕΠΘΕ με π.δ. 15.000,00 συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% Παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο